vi forvalter relasjonene i strømbransjen

ved å forstå strømkundene

finn ut hvordan

Økosystemet vinn/vinn er laget for å gi forståelse og forenkling av strøm
for folk flest.

Dagens strømkunder ønsker forutsigbarhet, optimalisering og sparing; men også mulighet til å styre enheter og kontrollere forbruket når de selv vil.

Vi jobber kontinuerlig med å forstå forbrukermønstre og endringer i samfunnet, for å kunne tilføre kundeforholdet en merverdi
– gjensidig gevinst.

EcoMonitor TM

smarte strømmålere blir nå enda smartere

Assistert av vår EcoMonitorTM som kobles til enkelt av sluttbruker i HAN-porten på strømmåleren, helt uten behov for ekstern strøm.

Den registrerer forbruket av strøm presist og stabilt i sanntid.

Prosessering

forbruksdata blir til nyttig informasjon

Fra sensorikken i de tusen hjem må målinger overføres effektivt og uten feil. Dataene håndterer vi ansvarlig og med høy sikkerhet.

Vi foredler så rådata til brukbar og handlekraftig kunnskap.

Visualisering

informasjon blir gjort forståelig

Vår brukervennlige forbruksapp utviklet vi for å engasjere og opplyse strømkundene.

Historikk gir forutsigbarhet og rom for planlegging, og sanntids-målinger settes i perspektiv.

innsikt blir til bevisstgjøring

Oversikt og kontekst legger grunnlaget for smartere forbruk.
Det sparer ressurser, tid og utgifter.

Med andre ord: gjensidig
gevinst for strømkunder,
strømbransjen, og miljøet.

Alle våre tjenester tilbyr vi som enkeltmoduler,
og som et samlet økosystem for optimalisert sparing.

Systemet egner seg godt både for videre distribusjon fra strømselskap til sluttkunder, for bruk av nettselskap for overvåking av nettstasjoner og strømflyt i nettet, og for videre distribusjon til næringsbygg.

Ta gjerne kontakt for samarbeid, eller om du vil vite mer.
Vi i Hark Technologies kommer til å fortsette å levere det vi kan aller best,

vinn/vinn