Nyheter

Hold deg oppdatert på smarte løsninger og nyheter fra oss i Hark-miljøet! Med vårt nyhetsbrev blir du oppdatert på hva som skjer i folks strømhverdag og i energisamfunnet som helhet.

Vær smart, økonomisk og miljøvennlig

Du kan enkelt få god kontroll og mulighet til å endre strømforbruket, enkle grep gjør at du kan spare mye ved å gjøre mindre endringer. 

Hvor mye strøm du bruker er avhengig av mange faktorer,  været, alder på bolig, antall beboere og hvilke komfort du velger å ha. Gjennomsnittlig strømforbruk for enebolig: 26 455 kWh per år, rekkehus: 11 004 kWh per år, (blokk) leilighet: 4 500 kWh per år(for mer detaljerte data les Forbrukerguiden – strømforbruk).  Av dette går 75-80% til oppvarming og varmtvann.Har du elbil og lader denne hovedsakelig hjemme må du legge til ca 2 000 kWh.

Har du spotprisavtale så har prisen per time hittil i 2021  variert med 2-350% over et døgn. Noe som tilsier at det er mulig å spare relativt mye ved å flytte forbruk i tid. For å spare ved flytte forbruket bør du kjenne både spotprisen og ditt eget forbruk. Fra 1. Januar 2022 vil du få en ny sats på nettleien, den skal da bli delvis differensiert på forbruk. Da vil det bli enda mer lønnsomt å ha løpende kontroll på forbruket og sette varsler dersom du får over terskelverdier.

For å lære og få kontroll på forbruket ditt er det nødvendig med sanntidsmålinger, da vil du kunne skille ut hvilke kilder som bruker strøm og deretter kunne endre/flytte forbruket. Våre løsninger selges gjennom strømselskaper og selskaper som jobber med energioptimalisering,

Les mer →

Til det beste for bransjen, forbrukerne, samfunnet og miljøet

EcoMonitor er  vår patenterte og pålitelige enhet som kobles til strømmåleren og formidler hjemmets energiaktivitet. Dataene som vi samler presenteres i vår egen eller i våre kunders app, her kan brukeren i tillegg til å følge med på forbruket, sette opp varsler på forbruk og automatisert styring. 

Hark leverer et strømsmart system, det betyr at vi fokuserer på det du bruker mest strøm på – varme, varmtvann og elbil. I tillegg til at disse 3 står for 60-70% av strømforbruket i norske hjem, så kan lastene flyttes noe og mye i tid uten at det går utover komforten. Når prisene kan variere med 2-350% i løpet av et døgn er det økonomi i å flytte forbruket.

Vår løsning er enkel å installere og enkel å bruke. Det er kun EcoMonitorenTM  som brukes for å samle og sende data, ingen ekstra “hub” må settes opp og det er heller ikke batterier som må byttes. Vi har integrasjoner som gjør det veldig enkelt å styre forbruket på store strømslukere.

Vi jobber hver dag for at du kun skal sjekke hvor godt vi hjelper deg i hverdagen, vi vil at EcoMonitor skal styre forbruket slik at det blir billigst mulig for deg. Sammen kan vi da spare penger på strøm og spare samfunnet dyre utvidelser av nettet.

Følg med – det nærmer seg innføring av nye nettleietariffer.

 

Sanntidsmåling av strømforbruk – fra kjekt til nødvendig

Nå er det en smart strømmåler(AMS) i alle sikringsskap, men at strømmåleren er smart hjelper ikke dersom mulighetene ikke utnyttes. Uten en egen enhet som henter data fra HAN porten får du bare historiske data.

Ved å følge med på strømforbruket på «HAN-nivået» kan du spare penger, du kan da flytte eller redusere forbruket, men da med viten om effekten av tiltaket ditt. Dette fungerer best i kombinasjon med spotprisavtale, slik at du kan flytte noe av forbruket til et tidsrom med lavere strømpris. For noen enheter(varmeovner, elbillading, med flere) kan du også sette opp dette slik at at flytting skjer automatisk. 

I dag varierer strømprisen 2-350% over døgnets 24 timer, allerede her er det muligheter å spare. Når de nye tariffene på nettleien som innføres fra 1. Januar 2022 vil besparingene kunne mangedobles. 

Er det forvirrende med strømpris og nettleie, mer om dette i artikkelen på NTE sine sider.

Les mer hos NTE →

Energimeldingen 2021 viktig for alle som betaler strømregninger

Energimeldingen 2021 beskriver blant annet behov for bedre utnyttelse av overføringsnettet, og som en konsekvens innføre effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet.  Hvordan vil dette påvirke oss som forbrukere av strøm, vil nettleietariffer være en mulighet eller trussel?

Det skal legges til rette for mer elektrifisering og samtidig legge til rette for bedre utnyttelse. For å motivere til bedre utnyttelse, les flytte forbruk i tid; «Endringen skal gi insentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømbruk belønnes», sier Tina Bru.

Hensikten er at vi som forbrukere skal motiveres til et konsum som også vil ha positiv innvirkning på samfunnet.

Joar Harkestad skrev et debattinnlegg i Finansavisen om hvordan Energimeldingen påvirker lommeboken, les mer under.

 

Les mer →

Smart styring av strømslukere

Gründerselskapet Hark Technologies har utviklet programvare som skal gjøre strømkunder og -selskaper mer innovative. Hark ble etablert i 2016 for å hjelpe forbrukere med å optimalisere strømforbruket, bedre kundens relasjon til kraftselskapene, og redusere samfunnskostnadene knyttet til strømnettet.

I Hark jobber vi med teknologi som påvirker hele verdikjeden for energiforbruk. Sluttbrukeren får sanntidsdata som muliggjør tiltak for sparing av strøm og penger, og leverandørene får en digital plattform de kan tilby sine kunder. I tillegg er vi en viktig katalysator for å spre energiforbruket i tid, så vi kan bedre utnytte eksisterende infrastruktur for nettet.

Kjernen i Harks løsning er den egenutviklede EcoMonitor og den tilhørende skybaserte plattformen for strømdata. EcoMonitor henter sanntidsdata fra HAN-porten i AMS-målere, og dataene visualiseres i en app som våre kunder kan brande som sin egen. Vårt unike produkt kan installeres av sluttbrukere, uten behov for ekstern strømforsyning eller installeringshjelp.

Les mer →

Nettselskapet & den nye nettleia

“Elektrifiseringen av Norge krever at vi bruker strømnettet smartere enn i dag. Før vi bygger nye kraftlinjer må vi utnytte det eksisterende strømnettet bedre.”

Agder Energi Nett gir i dette innlegget et godt eksempel på hvordan nettselskapene må endre sine egne modeller for å spare sine privatkunder og næringslivskunder for utgifter fra den kommende elektrifiseringen. 

Hele meldingen →

Energimeldingen påvirker lommeboken

Energimeldingen er bra for alle strømabonnenter. Eller dårlig. Problemet er at det er opp til nettselskapet å bestemme hvem som skal betale hva. Det skriver vår daglige leder Joar G. Harkestad i et innlegg publisert i Finansavisen.

Hele innlegget →

La frem energimeldingen: – Vi trenger mer energi

Det grønne skiftet vil trolig kreve omstridt utbygging av kraft og nett, ifølge regjeringen. Fredag la statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru frem en ny stortingsmelding som angir tonen for de neste årenes energi- og strømutvikling – og dekker alt fra forbrukertiltak til nye industrieventyr. 

For Hark Technologies er dette interessant, i første omgang særlig med tanke på effektjustert nettleie som er et av våre viktigste fokusområder inn mot 2022.

Les mer →

Ferskt fra fabrikken

Endelig har vi lansert vår EcoMonitor-enhet med LTE-M. Den slekter på vår veletablerte variant og registrerer de samme dataene, men kommuniserer altså over mobilnett istedenfor WiFi.

Å benytte 4G som kommunikasjonskanal gjør oppsett og installasjon veldig forenklet, og gir en annen type stabilitet i dataoverføringen. Den åpner i tillegg for helt andre bruksscenarier ved å være uavhengig av trådløs nettforbindelse – i alt fra bygårdskjellere til driftsbygninger i landbruket.

mer om våre planer →

Hark Technologies & Telia

“Hark Technologies fikk en plass i Telias Startup-program, fordi vi deler deres visjon om smarte løsninger for et mer bærekraftig samfunn. De benytter dessuten IoT-teknologi i enhetene, et område som er spennende å følge — og der vi har mye å bidra med.”

Les mer →

Hark får NTE med på laget

Vi i Hark Technologies utvikler produkter og tjenester for å gi innsikt, optimalisering, og styring av strømforbruk. NTE har investert fem millioner kroner i selskapet.

– Å få med seg NTE på eiersiden har vært viktig for oss. Nå har vi fått kapital og kompetanse for å vokse videre både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal ansette flere personer både på salg og utvikling. Vi kommer til å jobbe for å hente inn mer kapital og nye eiere i takt med vår vekst, sier Joar, til nettstedet.

Les mer →

Joar vil redusere strømregningen din

Et presset strømmarked ga vår grunnlegger Joar G. Harkestad en idé – som skal kunne løse de store svingningene i energiforbruket til landets privathus og næringsbygg.

Les mer →