hark technologies as

Hark Technologies ble grunnlagt i oktober 2016, da vi så et behov for smartere kontrollsystemer for energioptimalisering i private husstander og næringsbygg. Vi utvikler produkter og tjenester for å gi innsikt, optimalisering, og styring av strømforbruk. Systemet ble utformet spesielt med tanke på NVEs nye effekttariffer som innføres fra og med 2021.

Hark Technologies’ produkter er white-label, så våre kunder kan selge utstyret som sitt eget; med egen logo og merkevare påført. For vi selger primært til strømselskaper, nettselskaper, smarthusselskaper, selskaper innen byggautomasjon, samt forskningsprosjekter. Vi selger ikke direkte til sluttkunder selv, nettopp for å ikke konkurrere med våre kunder.

Hark Technologies’ første produkt, Hark EcoMonitor™ Wi-Fi, henter ut sanntidsdata om strømforbruk fra nye smarte strømmålere (AMS) i Norge. Dataene hentes enkelt ut via vårt API og integreres i eksisterende løsninger, systemer eller mobilapplikasjoner. I løpet av høsten lanserer vi også Hark EcoMonitor™ LTE-M, som kommuniserer via mobilnettet.

Hark Technologies jobber nå med et fullautomatisk styringssystem som flytter strømforbruk til når strømmen er billigst, for å spare både penger og miljøet. Alt skjer bak kulissene – uten at brukeren trenger å endre sine vaner.

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat.

våre ansatte

daglig leder
+ medgründer

Joar G. Harkestad

teknisk leder
+ medgründer

Ørjan Svendsen

utvikler

Olav Ljøkjel

utvikler

Petter Iversen

utvikler

Sigurd Gartmann

designer

Simen Kjendseth

logistikkmedarbeider

Magnus Svendsen

vårt styre

Styreleder

Tor Andersen

Styremedlem

Svein Olav Munkeby

Styremedlem

Astrid von Heimburg

Styremedlem

Bjørn Hølaas

Styremedlem

Sverre Marvik

våre støttespillere