hvorfor er ikke strøm enkelt ?

Dette spørsmålet er vår drivkraft: Elektrisitet burde være et enkelt produkt å forholde seg til, men virkeligheten er en ganske annen. Det er det delvis gode grunner til, men uansett trenger både bransjen og forbrukerne forenkling, effektivisering og de rette verktøyene til å møte små og store energiutfordringer.


det elektriske samfunnet

Strømspørsmål øker i kompleksitet når samfunnet vårt endres raskt. Når flere av de store linjene – som velstandsøkning, digitalisering, og bred elektrifisering – skyter fart samtidig, må energibehovet dekkes smartere, særlig med klima og miljø høyt på agendaen.

Elektrifiseringen av samfunnet er en nødvendig, men enorm omstilling, som vil endre alt fra transport til industri verden over.

Med det blir både overføring og lagring av elektrisk energi hyperaktuelt, hvilket også angår en stadig mer fornybar energiproduksjon.

Denne overgangen vil gi økt prisvariasjon og fordrer utjevnende driftssystemer i tillegg til tilpasning i etterspørsel – både når den fornybare produksjonen er høy og når den er lav.


utfordringer = kostnad*

*Lønnsomhet er alltid viktig, men kostnad spiller også inn på menneskers komfort og miljøet rundt oss. Nye forbruksmønstre utfordrer både infrastrukturen for strøm og dynamikkene i tilbud og etterspørsel, og begge faktorer er viktige i strømøkonomien som samfunn og forbruker må bære.

Siden strømnettet må skaleres etter høyest samtidig behov, vil det uten utjevning bygges ut unødig mye og stort sett ha ubrukt kapasitet. Uforutsigbarhet i drift og planlegging påvirker dermed kostnadsbyrden hos strømkunden gjennom nettleia, og fastledd bestemt av forbrukerens effekttopper gjør utgiftsbildet mer sammensatt.

Ujevn etterspørsel og ytre forhold reflekteres i prisene på strømbørsen. Kostbare topper i strømprisen er iblant vanskelig for vanlige folk å respondere på alene, og gjør også at strømavtaler nok kan overkomplisere strøm som produkt.

Det er punkter i verdikjeden med energisvinn. Delvis handler det om livsstil, men like mye er det fysiske forutsetninger der strøm brukes (gamle anlegg, isolasjongrad) og tap langs forsyningslinja som blir større i takt med strømtopper i nettet.

Effektledd og strømbørs belønner utjevning og skal gjøre energikostnadene mer rettferdig fordelt. Men slike systemer er vrient å håndtere for folk flest - uten kunnskap og riktige hjelpemidler. Skal strøm bli virkelig enkelt, så må forståelsen øke, men de kompliserende elementene bør også raskt kunne automatiseres for forbrukeren.


verdiskapning på to fronter

Verdien skaper vi når vi kutter kostnad på to fronter: ved effektivisering av kostbar infrastruktur, og ved å hjelpe sluttbrukerne med å redusere strømutgiftene utfra strukturene for effekt- og pristopper.

Dette oppnår vi gjennom bransjeaktørene – utjevning, driftsforutsigbarhet og tettere kundeoppfølging har stor verdi for dem, men gir også langsiktige fordeler til strømkundene gjennom lavere rammekostnader og bedre tjenestetilbud. Og vi skreddersyr våre systemer for nettleie- og strømprisvariasjon, slik at forbrukeren kan spare flere hundre kroner hver måned.

vi leverer:

EcoMonitor:

 • Patentert og velprøvd teknologi
 • Sikker og stabil kommunikasjon over WiFi eller LTE-M
 • Helt uten behov for gateway
 • Enkel installasjon for sluttbruker
 • Lokalprodusert

EcoMonitor-system (app og api):

 • Innsikt i historikk gir sammenlikningsgrunnlag og kvalitetssikring  
 • Innsikt i sanntid gjør raske tiltak mulig
 • Grensesnitt mot strømprisen per time, 12-36 timer frem i tid
 • Varsling på strømpris og varsling på energinivåer
 • Integrasjon mot apparater og anlegg, med optimering og smartstyring

Markedsrealisering og støttetjenester:

 • Lanseringsbistand 
 • Logistikk og distribusjon
 • Branding
 • Brukerinnsikt og -oppfølging
 • Supportlinje og kundedashbord for status og feilhåndtering

Analyse og stordatainnsikt:

 • Marked  
 • Forbruk: presise målinger, sikring og strukturering av data
 • Spisskompetanse innen kunstig intelligens, maskinlæring og analytikk
 • Oppgraderingsbehov og -anbefalinger
 • Leadgenerering for partnere 

 

energipartner & miljøforbilde

Ingen strømaktør klarer å gjøre alt alene, særlig ikke på en lønnsom måte. Der kommer vi inn i bildet som et springbrett til komplette strømtjenester: teknologi, programvare, tjenestebygging og analyser. Vi ivaretar også sluttbrukers behov og interesser, slik at vi kan forbli en troverdig relasjonsbygger og stemme i samfunnsdebatten.Strømmen har en tilleggskostnad som bæres av natur, klima og fremtidige generasjoner. Derfor gjør vi vårt for å utnytte energi smartere, noe som minsker behov for vedlikehold og nye utbygginger. Det skåner nærmiljø og natur, og reduserer utslipp og råvarebruk. Vi gjør det også lettere for folk flest å ta miljøvennlige valg: innsikt gir bevisstgjøring, og smartere teknologi åpner for ENØK uten å ofre komfort.


den store sammenhengen

Vårt norske utspring har gitt mulighet til å utfordre et modent og smart nordisk strømmarked, med ressurssterke konsumenter (ofte med flere boliger), høy grad av elektrifisering, og mye utslippsfri energiproduksjon. Det gir Hark Technologies og våre kunder mye spennende å jobbe med, men for oss er Norden bare begynnelsen.

Utfordringene vi svarer på er globale, og behovet for smartere strøm er vel så stort i områder der omveltninger ligger frem i tid. Der strømutgifter er en enda større bekymring, der man ikke kan ta strømnettstandard og grønne energikilder for gitt, og der elektrisk oppvarming og transport må fase vekk fossile brensler i større tempo.

Det nordiske markedet er på ingen måte mettet, så vi har vårt fokus på strøm- og nettselskaper i og rundt Norge, så vel som til næringsbygg og smarthusselskaper. Samtidig er det viktig for oss å se det store potensialet i det europeiske strømmarkedet og bortenfor, og være der med rette løsninger når tiden blir moden. Da vil i tillegg vårt velprøvde system for monitorering og optimalisering av strøm, kunne benyttes effektivt på annen infrastruktur.

modent nordisk marked

globale utfordringer

velprøvde systemer

Strømkundene opplever bekymring for kostnad og komfort, og bransjen må operere med ekstra risikomarginer, samt stå til ansvar for miljø- og klimapåvirkning. Vi i Hark Technologies vil aldri slå oss til ro med status quo, vi vil at strøm og strømtjenester skal kunne driftes lønnsomt og håndteres uten bekymringer eller bry involvert – helt enkelt.