Erfaringer med :

 

“Det som er forfriskende med Hark, er at de har solid kompetanse, selv om det er mye unge folk. Det er nesten som å gå til en sivilingeniør som samtidig er både siviløkonom og den beste selgeren i verden: Og dem er det ikke mange av. Kompetansen er der, framoverlentheten er der, og markedsfokuset er der. “

– Nils Aspaas, Prosessdriver for Digital Transformasjon

I mange tilfeller er kundene våre strømselskap som vil tilby sine kunder noe mer. Innsikt i eget forbruk er viktig for strømkundens mulighet til å gjøre endringer; redusere og jevne ut, først og fremst for å spare utgifter. Slik innsikt kan også være viktig for strømselskapenes forståelse av behov og forbruksmønstre, og styrker den nære og varige relasjonen til kunden som er viktig i dag.

NTE var en tidlig partner med å prøve ut vårt EcoMonitor-system for sine kunder, gjennom demoenheter, et fullskala pilotprosjekt med reelle kunder, samt integrasjon med vårt API for å få data inn i NTEs egne kundeapp.

Leveranse av EcoMonitor

I et pilotprosjekt har NTE og Hark sendt ut 500 enheter til NTEs strømkunder.

Oppsett og drift av API

Enhetens målepunkter og rådata må prosesseres og integreres i NTEs kundeapp

Brukerinnsikt og verdisforslag

Oppfølging av pilotprosjekt og utredning av EcoMonitor som en del av større tjenester.

Det begynte med et Enova-samarbeid, der NTE har undersøkt hvordan detaljert sanntidsoversikt over forbruket kan gi smartere forbrukere og styrke kundeopplevelsen. “Vi startet Enova-prosjektet med en helt annen leverandør av hardware,” forteller Nils Aspaas, Prosessdriver for Digital Transformasjon i NTE. “Baksystemet var komplisert, stort og tungt. Enheten var en krøkkete, svær boks med ekstern strømforsyning.” NTE var nært å avvikle prosjektet etter økende trøbbel, men ville gi det et siste forsøk.

 

“Hark var vel det første reelle alternativet som dukka opp,” forteller Aspaas, som sier at magefølelsen umiddelbart var god etter å ha fått testet en demoenhet, og dermed sikret at rett data ble overført enkelt fra enheten. Onboardingen og kostnadsbildet generelt var særlig tiltalende, men også en underliggende drivkraft i Hark. “Vi gikk til et lite lokalt selskap med folk som brant for det dem holder på med,” sier NTEs Jon Ivar Straume, Leder for Forretningssystemer. Prosjektleder for Energitjenester i NTE, Jakob Hæhre Krogsrud, sier seg enig: “Det var kompetanse og drivkraft – dyktige gründere bak roret.”

 

I daglig drift setter NTE også pris på en oversikt over hvilke enheter som er koblet opp, fremstilt så de slipper uendelige regneark med uoversiktlige tall. “Også er det kult at de bruker lokale produsenter, både i utvikling og produksjon,” tilføyer Krogsrud. Lokalt betyr heller ikke noe tap i kvalitet: “Det har vært få Hark-plugger som det har vært noe galt med, så vidt vi vet, så det funker bra.” Aspaas er enig: “Jeg har en del smarte enheter, og føler at Hark-pluggen er den mest solide komponenten jeg har hatt i hus.”

 

Helheten gjør at Hark Technologies er en god match med hvordan NTE selv er som selskap, ifølge Aspaas. “Hark har alltid vært ‘på bjudaren’, og alltid respondert veldig kjapt. Vi har fått ‘nei’ på noen ønsker, men det har vært gode ‘nei’. Det er en god egenskap å kunne si nei til et betalt oppdrag, fordi det ikke er innenfor det man ønsker å fokusere på. Det synes jeg er litt tøft.”

 

 

I tiden som kommer vil vi fortsatt fokusere på å gi kunden mest mulig verdi tilbake fra rådata, ifølge Straume: “Hva er det gullet vi kan foredle og gi tilbake til kundene våre blant de verdiene? Både verdiene på sanntid og de bakover i tid? Der tror jeg vi sammen har mye å se på.” Han mener det også er viktig at forbrukere hjelpes med å ta valg, at det er noe aktivt som utøves fra strømselskapets side: “Vi kan ikke forvente at kundene skal sitte og se på noen grafer og finne ut at de skal gjøre noe, det må være direkte kontakt med dem” Krogsrud er enig: “Da er det viktig med enkle tilbakemeldinger, både hva har skjedd i heimen og huset, og kanskje komme med forslag til justeringer.”

 

Innsikt i strømforbruk står sentralt i samarbeidet mellom Hark og NTE, men konteksten rundt er vel så viktig. “Det ene er å få brukt de verdiene vi har i dag, men viktigere er det å få brutt ned verdiene vi har i dag; hva er det egentlig du bruker det på? Og også koble det opp mot andre typer verdier, så du kan få inn i sammenhenger,” sier Straume. Å bygge verdiforslag utover salg av strøm, er et fokuspunkt for NTE. Krogsrud forteller: “Det er også viktig med nærhet, hvis vi kan koble på andre smarte dingser (…) i NTE-appen. Kunden selv vil oppleve et nærere forhold til strømleverandøren, når de da vil bruke appen oftere, og det skjer ting oftere der.”

 

Nils Aspaas ser også samarbeidet i et større perspektiv: “Vi ønsker å bidra til at Hark lykkes utover NTE.” En viktig årsak er troen på bedre analyser når mer data genereres, en innsikt alle parter kan dra nytte av i eget arbeid. Krogsrud vender også blikket fremover: “Vi ser jo også at bedriftsmarkedet kan ha prosjekter med Hark-løsningen. Vi har nå et prosjekt med Skogmo Industripark, om å visualisere og gi bedre oversikt, og få ned hele energiforbruket i industriparken.”

 

 

NTE var tidlig ute med sin tillitserklæring, og de er fortsatt rause i sine lovord. “Det som er forfriskende med Hark, er at de har solid kompetanse, selv om det er mye unge folk. Det er nesten som å gå til en sivilingeniør som samtidig er både siviløkonom og den beste selgeren i verden: Og dem er det ikke mange av. Kompetansen er der, framoverlentheten er der, og det markedsfokuset er der,” forteller Aspaas. Hæhre Krogsrud sier seg enig: “Jeg husker spesielt når vi skulle ha et tilbud på en tjeneste fra Hark som vi skulle levere i Enova-prosjektet. Og det ble catcha med en gang, vi fikk tilbud og det ble gjennomført veldig raskt. Både raskt, lettbeint, kunnskapsrikt og solid.”

 

Generelt beskriver han videre sitt inntrykk etter flere års samarbeid: “Dere har en businessplan og en framdriftsplan som står solid i selskapet. Det virker som dere er med på flere arenaer og et større økosystem, med forskning og utvikling, nettselskaper og kraftselskaper, på forskjellig nivåer, så det er en styrke.”