Erfaringer med :

 

“Hark er jo veldig fleksible da. For et forskningsinstitutt så er det jo veldig fint.
Vi vil jo bare få til ting, det er en veldig fin match sånn.”

– Maren Istad, Forsker ved Sintef

Vi i Hark Technologies ønsker å se våre produkter i mange bruksområder, med et variert utvalg kunder som kan utfordre perspektivene våre. Forskningssamarbeid er blant de mest givende vi har, for de åpner mulighet for gjensidig nyvinning på flere fronter. Det er en utmerket arena for å teste prototyper, og gir data som får en annerledes og nyttig applikasjon, også over tid gjennom innovasjon og læring. Sintef var tidlig ute med å ta i bruk vår hardware, og har fortsatt å være en partner gjennom det nylig ferdigstilte forskningsprosjektet ENERGYTICS.

Leveranse av EcoMonitor

30 prototyper og deretter oppgradering til ferdig EcoMonitor-system, til forskningsformål

Oppsett og drift av API

Enhetens målepunkter og rådata prosesseres og tilrettelegges for eksport

Prosjektet ble innledet i 2017 for å utforske potensialet til stordatateknologi for energisystemet, og særlig smarte strømmålere. Et hovedfokus var på mulige funksjonaliteter ved AMS-målerne, primært for å optimalisere driften av strømnettet for nettselskapene, men også indirekte å finne nytteverdi for sluttkunder. “Vi var nysgjerrig på hva er det kundene egentlig får se,” forteller Maren Istad, Sintefs prosjektleder for ENERGYTICS. Da kom vårt EcoMonitor-system til sin rett, som leverer høyoppløselige datasett på en effektiv og stabil måte.

 

Dataene har blitt brukt til mulighetsstudier og til og med konkurranser. Sintef gjennomførte blant annet et såkalt hackathon i samarbeid med Spark NTNU, der forbruksdata fra EcoMonitor ble linket til værdata, strømpriser og målinger fra husholdningsapparater. Disse dataene fikk ulike lag med studenter, som deretter konkurrerte om å utvikle konsepter basert på dataene. “Det var vel det mest konkrete som vi brukte dataene til,” sier Istad. Hun trekker også frem at det ble en dreining fra det øvrige fokuset på bruk i nettdrift: “Av det Hackathonet så var det mange gode ideer til forskjellige ting man kan gjøre med dataene fra et kundeperspektiv også.” Leasing av elbilbatterier for bruk i strømnettet, bruk av konkurranse som virkemiddel for å få folk til å redusere effekttopper, samt en sparingsapp som nettselskapene kan bruke for å nå sine kunder, var blant de gode ideene som fremkom.

 

Arrangementer som hackathon åpner raskt for nye ideer, som kan treffe sluttkundegruppen og gi økt verdi og en god opplevelse knyttet til strøm. ENERGYTICS har primært hatt fokus på nettselskaper og mulighetene for smartere og mer effektiv drift. Likevel har det fostret flere vinklinger som gir vinn/vinn-relasjoner langs verdikjeden. Slike tilleggstjenester kan vår EcoMonitor være en sentral del av, for eksempel gjennom testing av spenningskvalitet eller andre interessante målinger for forbruker, eller til feilsøking som kan utføres uten behov for en operatør. “Hvis de kunne sendt en EcoMonitor til HAN-port og så kunne den sendt data, så kunne det vært en bedre kundeservice,” understreker Istad, “dette er data med høy oppløsning, og hvis folk tillater at nettselskaper kan se på det, så kan man finne en del typer feil.”

 

Det er også tydelig at strømkunder kan ha ønsker utover den grunnleggende leveransen av strøm. “Man vil bli mer obs på at man skal ha et produkt, som skal ha en god kvalitet, så man kanskje kan spare penger,” sier Istad. Vår EcoMonitor kan gi innsikt og tilrettelegging for laststyring av aktive forbrukere, typisk med andre smarte apparater. “Nå er det jo billig strøm i Norge da, så jeg tenker at det gir jo en del begrensninger,” melder Istad som et forbehold, men mener også at det da blir desto mer aktuelt med andre funksjonaliteter forbundet med forbruk og smarte strømmålere. Sintef har i den forbindelse utformet “Fremtidens AMS”, en rapport for NVE som blant annet dekker bruksområder for nye målere, eksempelvis registrering av vannmålinger eller integrasjon mot alarmsystemer.

 

 

Forskningsprosjektet er over, men heldigvis ser Maren et fremtidig behov for våre tjenester i forskningsøyemed. “Vi har jo testa teknologien, det kan jo være vi vil bruke det mer i forskning, for datainnsamling. Det tenker jeg at kan være aktuelt. For det er jo en veldig liten dings du kan sende, og den er relativt lett å installere. Så det er jo en kjempefordel.” Hun ser også fordeler med å bruke en uavhengig aktør som Hark: “En måte å få data på, uten å gå via et nettselskap, det kan jo være fristende for forskningsformål. At du med samtykke kan få se data fra kunder og analysere det.”

 

Forskeren ser også det kommersielle mulighetsrommet for EcoMonitor: “Jeg tror det er et stort marked da, det er jo folk som har spurt hvor vi har kjøpt den, om vi har flere igjen. Det er et sug etter produktet, så tror det er et marked for det. Og da kanskje først og fremst de som er nysgjerrige da, men om du kan koble det til pris og styring av varmtvannsbereder og sånn, så er det andre aktører som kan være interesserte.” Strukturelle endringer vil også være med på å endre forbrukerbehovene: “Også innføring av effekttariffer kan jo gjøre at du vil flytte ting mer, ikke nødvendigvis automatisert, men at du danner deg mer rutiner. Og har mer behov for å se på pris, og at det også er en grunn til å se data, eller kanskje få forslag til flytting.”

 

Langs de samme linjene ser Istad mulige nisjemarked, når nysgjerrighet og innsikt alene ikke lenger er nok. “Du kan liksom lade elbil og se hva som skjer, og du kan slukke alt i huset og begynne på null, og sjekke ganske enkelt hvor mye du bruker av forskjellig ting.” Hun fortsetter: “Man må finne det produktet som virker fristende, som man ser at: okei det er en såpass stor last at jeg kanskje kan spare noen kroner uten at det har en negativ konsekvens på komforten min. Det gjøres jo masse spennende arbeid på å kjenne igjen; vi gjorde noe i prosjektet på å kjenne igjen elbiler, altså mønsteret fra dataene. Og hvis du kunne kjenne igjen det og det og gitt forslag, det hadde jo vært genialt. Det tror jeg mange ville likt.”

 

 

Vi deler nok noe av den samme nysgjerrigheten for å forstå bransjen og brukerne, og Sintef og Hark fant sammen da ENERGYTICS-prosjektet trengte hardware de kunne stole på.“Vi henta inn anbud fra flere,” forteller Sintef-forskeren om beslutningen, og trekker blant annet frem fordelene med å være lokalisert nært: “Da valgte vi Hark på pris, og tilgjengelighet. Dere satt jo her i Trondheim og det var enkelt å få fiksa ting. Og så fikk vi en prototype, og det var jo litt vinn/vinn tror jeg da, at dere fikk testa ut og vi fikk dataene.” Først skaffet Sintef 30 slike prototyper og deretter kommersielle EcoMonitor-enheter, når vi hadde gjort flere utbedringer. Istad trekker fram slik tilpasningsevne som en styrke: “Dere er jo veldig fleksible da. For et forskningsinstitutt så er det jo veldig fint. Vi vil jo bare få til ting, det er en veldig fin match sånn.”